Git リモートにあるブランチをローカルに持ってくる方法

# リモートにあるブランチを確認
git branch -a

# 持ってきたいブランチをfetch
git fetch origin remote-branch

# checkout
git checkout -b new-branch origin/remote-branch